Menu
Gurdesan Ship Machinery Quality Mmanagement Policy
ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM POLİTİKAMIZ

Ülkemizde gemi makineleri imalatı sektöründe önemli bir yere sahip olan ve bu imalatta sürekli değişen ve artan gereksinimlere, en hızlı şekilde ve en gelişmiş yöntemlerle cevap verebilmek için çalışan şirketimizin politikasının ana hatları;

Kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği standartlarının gereklerini yasal ve diğer şartlar çerçevesinde yerine getirerek; zamanında, en uygun koşullarda ve en üst kalite düzeyinde müşteri isteklerini gerçekleştirerek müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini arttırmak. Sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirerek ulusal ve uluslararası sektörde öncü olmak. Kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında; hedeflere, risklere ve faaliyetlerimizin çevresel etkilerine uygun olarak, yaralanma, sağlık bozulması ve çevre kirliliğini önlemek politikamızdır.

Gürdesan anlayışı; sadece ürün kalitesiyle sınırlı olmayıp, tüm iş ilişkilerini de kapsayan, eğitimi her zaman ön planda tutan ve tüm çalışanlarının katkıları ile ulaşılan bir süreçtir.

Politikamızın ve hedeflerimizin tüm personel tarafından anlaşılmasını sağlayacağımızı ve bu politikaya uygun çalışmaların yapılacağını taahhüt ederiz.