Menü
Can Kurtarma Sistemleri
Matafora ve vinç sistemleri, SOLAS, IMO, Bayrak Devleti ve Klas Kurallarına göre tasarlanarak üretilir. Müşteri ve klaslama kuruluşu onayı esastır. Projelendirme esnasında:
- Müşteri isteği,
- Gemi tip ve kapasitesi, 
- Kullanılan bot tipi ve kapasitesi doğrultusunda çözümler üretilir.

Bunlara ek olarak,

- Açık deniz platformları, 
- Askeri projeler,
- Bazı amaca özel projelerde kullanılmak üzere, isteğe bağlı üretimler de yapılır.
Bilgi Al