Gürdesan Gemi Pervane ve Şaft

GÜRDESAN tüm gemi tipleri için Sevk ve Manevra Sistemleri, pervane, şaft, dizayn ve imal etmektedir. Ürünler bir çok klaslama kuruluşu tarafından onaylanmaktadır.

Manevra Sistemleri; Mekanik, Hidro-Mekanik yada Hidrolik olabilmektedir. Gemiler; Asma, Yarı Asma, Topuklu gibi çeşitli dümen sistemleri ile donatılabilmektedir. Bu dümen sistemleri ve elemanları için tamir ve bakım hizmetleri gerçekleştirilmektedir.

Sevk ve Manevra sistemleri profesyonel bir anlayışla projelendirilmektedir. Tecrübeli mühendisler tarafından projelendirilen sistemler, klaslama kuruluşları tarafından kolaylıkla onaylanmaktadır. Sistemlere ait her bir eleman, büyük bir dikkatle imal edilmektedir. GÜRDESAN, imal ettiği sistemleri gemilerin bulunduğu tersanelere büyük bir dikkatle nakletmekte ve yerine takma sırasında uzman mühendisleri aracılığı ile süreci kontrol altında tutmaktadır.

Sevk ve Manevra sistemleri profesyonel bir anlayışla projelendirilmektedir. Tecrübeli mühendisler tarafından projelen

Gemiler, GÜRDESAN Sevk ve Manevra sistemleri ile, herhangi bir sorun çıkmaksızın, yıllardır güçlendirilmektedir.

GÜRDESAN mühendisleri her tipteki gemiyi en verimli sevk ve manevra sistemi ile donatmaya muktedirdir.

GÜRDESAN Manevra sistemlerinde uzman bir kuruluşudur. GÜRDESAN'ın Dümen Sistemi imalat yelpazesi her büyüklük ve tipteki gemileri içermektedir.

GÜRDESAN tüm büyüklükteki gemilere uygun Pervane Şaft sistemi dizayn ve imal edebilmektedir. Firma mühendislik ve dizayn bölümü özel hesaplamalar için (örneğin Sag & Gap hesaplamaları) uzman kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır.